Påsktävling – Uppletande

Inofficiell uppletandetävling hos Ragunda BHK 13/4 2020

Vem kan delta?

 • Alla hundar oavsett ras/raser är välkommen att delta i denna tävling.
 • SKKs grundregler angående vaccination gäller. Vaccinationskort ska kunna uppvisas.
 • För denna tävling finns ingen åldersgräns för hund eller förare. Dock har barn under 13 möjlighet att anmäla till barnklass *Se ”Om tävlingen”
 • Medlemskap i SBK är önskvärt men inte obligatoriskt för denna tävling. Tävlingen sker på eget ansvar.
 • En hund får starta flera gånger med olika förare men meddela detta till ansvariga så hunden får vila mellan starterna.

Om tävlingen.

Klasser:
Harar (6-99 år), Kycklingar (0-13år)

Pris: Harar 70kr, Kycklingar 35kr


Anmälan: sker via Googleformuläret eller på plats. Första start 11.00,  Anmälan på plats sker fram till 10.45 då vi lottar startordning för Hararna.
Kycklingarna tävlar direkt efter Hararna

Tävlingens upplägg:

 • Hunden ska i en inhägnad uppletanderutan hitta så så många föremål som möjligt under 3 minuter.
 • Hunden ska apportera föremålen till sin förare, hur föremålen avlämnas är upp till föraren. Alternativt kan så kallad frysmarkering användas. Hunden ska då tydligt markera föremålet till dess att föraren själv kan hämta föremålet i rutan. Hunden ska, efter det att föraren hämtat föremålet, följa med föraren till stigen innan hunden tillåts fortsätta uppletandet.
 • Om hunden tuggar, eller på annat sätt skadar föremålet, så mycket att det inte går att bruka till nästa ekipage räknas föremålet bort från totalt antal funna föremål.
 • Om hunden hittar samtliga föremål innan tidens slut, stoppas tiden när föraren håller alla föremål.
 • Antal föremål som läggs ut och vilken typ av föremål som läggs ut bestäms i samband med tävlingen men föremålen är densamma för samtliga tävlanden.
 • Vinner gör det ekipage som funnit flest föremål

Special för Kyckling (barn)klassen

 • Barnen ska, med eller utan hund, hitta så många föremål som möjligt i uppletanderutan under 3 minuter. (Barnen behöver alltså INTE ha en hund med sig om dom inte själv vill)
 • Barnen får röra sig fritt i rutan och ev. föremål hittad av hunden får lämnas på valfritt sätt till föraren..
 • När ett föremål hittas lämnas det i en ”äggkorg” på stigen.
 • Alla barn som deltar får pris och är med i utlottning av ett påskägg.
 • Barnen får självklart ta hjälp av någon vuxen, eller tävla tillsammans med en kompis.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLAN

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville-2-Child by Jessica Lindstrm.

Up ↑