MH och MT

Inget MH eller MT planerat under 2015

Anmälan till MH och MT

  Anmälan till MH och MT görs nu via SBK Tävling
Kostnad för MH är 600 kr.

För mer information:
Ewa Andersson ewa.an@telia.com 070-202 25 68
Helena Andersson slattmyrens@hotmail.com 0696-320 22