RAGUNDA BRUKSHUNDKLUBBS MÅL ÄR:

1.Att alla ska känna sig välkomna, oavsett vilken hund man har.

2. Att sprida kunskap om hundens vård, uppfostran och lydnad samt verka för en god och sund hundhållning.

3. Att utbilda tävlingsekipage i lydnad och bruks.

4. Att genom rasklubbarna svara för avel och uppfödning av sunda och funktionsdugliga brukshundar.

5. Att vi hundägare har en fungerande samlingsplats där vi kan träffas och prata hund, träna tillsammans och umgås.

Hyra klubbstugan:
Medlemmar och andra brukshundklubbar: 100 kr / gång
Icke medlemmar: 200 kr / gång
Förbund och Föreningar: 200 kr / gång