Vi tar nu emot anmälningar till   Allmänlydnadskurs steg 1


För hundar över 6 månader

Kursplan allmänlydnad 2018
Kursens mål och syfte:
Målet för kursen är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fått goda
kunskaper i grundläggande hundkunskap och hundhantering. Att
deltagarna ska ha fått redskapet för att få en bra kontakt med sin hund
och grundläggande lydnad.

Målgrupp:
Hundägare med hundar från 6 månader. Ingen grundkunskap
krävs för denna kurs. Dock måste din hund vara försäkrad,, vaccinerad
och chipmärkt. Vi kommer att kontrollera vaccinering och chipmärkning
första kurstillfället med hund.

Antal platser :6-8

Datum och tider: Start september v.37
Plats: Vi håller till i Ragunda Brukshundklubbs klubbstuga i Halån.
Vägbeskrivning finns på klubbens hemsida
Arrangör:
Ragunda Brukshundsklubb
Instruktör: Olof backman 

Ämnesinnehåll fördelad på teori och praktik:
Kursen innehåller både teori och praktik blandat och kommer att ta
upp:Inlärningsmetoder, belöningar, inlärning av kommando,
kontaktövningar, hantering, allmänlydnadspasset, inkallning och
hundmöten , allmänlydnad m.m.
Vid första kurstillfället kommer ni att få kursupplägget för hela kursen och
dess innehåll.
Kostnad:
Kostnad för kursen är 750 kr plus medlemskap i klubben
(500kr/år). Är du redan medlem i klubben ska du bara betala in
kursavgiften.
Observera att kursavgiften kommer att faktureras av
våran samarbetspartner Studiefrämjandet.
Är du inte medlem i klubben ska du även betala in medlemsavgiften 450
kr, märk insättningen med namn (för och efternamn)och personnummer,
till bankgiro 5657-0633.
Du kan även hitta oss på Facebook,gilla Ragunda Brukshundsklubb så
är du alltid uppdaterad om vad som händer på klubben.
Kurslitteratur:
Allmänlydnadspasset
Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran,
utbildning och träning
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument
Bra relation: K. Svartberg Svartbergs förlag
Allmänlydnad: Inki Sjösten
 

 


Välkommen!

Som SBK ansluten klubb strävar vi efter att våra grundkurser ska ge dig:

Kommunikation med hunden

Det är nödvändigt att du kan kommunicera med din hund, så att ni förstår varandra. Det är du som är den begåvade i detta, även om hunden inte ska underskattas. Det är du som valt hunden - hunden har inte valt dig. Du behöver skapa kommunikation så att hunden verkligen väljer dig, om och om igen.


God relation med din hund

Om du och din hund tycker om varandra får ni en god relation. Och relationen är grunden för kommunikation. Relationen bygger i hundvärlden på samma premisser som i människovärlden:

  • känna trygghet till varandra
  • vilja att kommunicera
  • hitta tydliga normer, som talar om vad man får och inte får göra.

Lydnad för kontroll på hunden

Du har möjlighet att styra din hund genom intränad lydnad. När din hund lärt sig ordet och innebörden av "sitt", att den sätter sig omedelbart och sitter kvar tills du säger att den får resa sig, då har du kontroll på din hund i en rad olika situationer.

Hunden har ingen medfödd förståelse för ordet "sitt" och den sitter inte kvar av sig själv. Den behöver öva och utveckla den färdigheten i små små steg. Öva i enkla miljöer som så småningom blir allt svårare. Det tar tid och det kräver tålamod. Hundens förmåga att sitta är inte stabil förrän den mognat, ibland inte förrän tre års ålder.

Fler ord som hunden bör kunna lyda är: "ligg", "hit/kom", "gå fint/fot". Den ska också kunna bryta en påbörjad handling när du säger "nej". Tillsammans med ordet "bra" ska hunden känna sig riktigt glad och belönad.